www.birder.se

Sjöorre / Common Scoter
Melanitta nigra
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Prången, Ulricehamn, Västergötland, maj 2015
 
 
 
Sämsjön, Södra Säm, Västergötland, maj 2006
...och några svärtor
 
 
 
 
 

Vinsarpssjön, Dalum, Västergötland, april 2006

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se