Ruggeboviken www.birder.se
 
 
Lokalbeskrivning
Viken ligger i sydvästra änden av Åsunden. Den är grund med vassrika, dyiga stränder. Framförallt en bra lokal för rastande sjöfåglar om hösten (augusti till november) och bäst vid lågvatten. God lokal för observationer av sträckande fåglar och rariteter. Fågeltorn finns.
 
 
Vägbeskrivning
Följ "Åsundaleden", med infart från vägen mellan Fästeredssund och Tvärred, passera en vägbom och fortsätt ca 1 km. OBS! Vägbommen är låst med kodlås. Kontakta någon i Ulricehamns Fågelgrupp för att få reda på koden.
Ta högra vägen vid ett Y-kors och parkera när du når en vändplats. Gå vidare på körvägen, passera ledningsgatan ett 20-tal meter och följ sedan stigen till höger ner till tornet.
 
Arter vid Ruggeboviken med omnejd
 
Regelbundet ses
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Skäggdopping
Storskarv
Gråhäger
Fiskgjuse
Sothöna
Trana
Fisktärna
Måsfåglar
Svalor
Rörsångare
Sävsparv
  Sparsamt ses
Stjärtand
Skedand
Bergand
Brun kärrhök
Stenfalk
Lärkfalk
Flera vadararter vid lågvatten
Mindre hackspett
Skäggmes
Stjärtmes
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Mindre sångsvan
Vitkindad gås
Snatterand
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Salskrake
Småskrake
Smådopping
Svarthakedopping
Havsörn
Blå kärrhök
Fjällvråk
Kungsörn
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Småspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Silltrut
Havstrut
Svarttärna
Skogsduva
Berguv
Sparvuggla
Rödstrupig piplärka
Forsärla
Gransångare
Varfågel
Råka
Snösparv