www.birder.se

Rostand / Ruddy Shelduck
Tadorna ferruginea
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Kvänum, Västergötland, oktober 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg, februari 2006
 
 

Alingsås, Västergötland, juli 2005

 

 

 

 
 
 

www.birder.se