www.birder.se

Röllikamalmätare / Tawny Speckled Pug
Syn. röllikemalmätare
Eupithecia icterata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2017
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2015
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2015
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2013
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2009

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se