www.birder.se

Rödbandad dödgrävare
Nicrophorus investigator
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, augusti 2008

 
 
 

www.birder.se