www.birder.se

Röd glada / Red Kite
Milvus milvus
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Hössna mader, Hössna, Västergötland, april 2018
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, april 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trädet, Västergötland, juli 2014
 
 
 
Falköping, Västergötland, september 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trädet, Västergötland, april 2011
 
 
 
Trädet, Västergötland, april 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se