www.birder.se

Orre / Black Grouse
Tetrao tetrix
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Örsered, Trädet, Västergötland, mars 2018
 
 
 
Lundby, Trädet, Västergötland, april 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjortsbacka, Marbäck, Västergötland, september 2012
 
 
 
 
 
 
Hjortsbacka, Marbäck, Västergötland, oktober 2007
 
 
 
Böne, Västergötland, april 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjömossen, Röshult, Västergötland, januari 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjortsbacka, Marbäck, Västergötland, december 2006

 
 
 

www.birder.se