www.birder.se

Nattskärra / European Nightjar
Caprimulgus europaeus
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Södra udden, Ottenby, Öland, maj 2009

 
 
 
 
 
 

www.birder.se