www.birder.se

Mindre vattensalamander
Lissotriton vulgaris
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Ekåsen, Blidsberg, Västergötland, september 2011

 
 
 

www.birder.se