www.birder.se

Matt björkvårvecklare
Acleris notana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, maj 2013
 
 
 
 
 
 

www.birder.se