www.birder.se

Mållmätare / Dark Spinach
Pelurga comitata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2009

 

 

 

 
 
 

www.birder.se