Komosse

www.birder.se

 
 
Lokalbeskrivning
En av södra Sveriges största högmossar, ca 47 km2, varav stora delar är naturreservat. Lättast tillgänglig via en spångad led på norra komplexet. Här finns en större sjö, Björnsjön, och mängder med småvatten, s. k. höljor, finns på många platser. Rastplats med eldstad finns vid Björnsjön. Delar av Komosse ligger i Småland och delar av det södra komplexet hör till Tranemo kommun. Bästa besökstid maj - juli (för vandring fram till senhösten).
 
I närheten
Sjön Trehörningen som utöver en trevlig sandstrand kan erbjuda smålom, storlom och en koloni med häckande fiskmås, gråtrut och fisktärna.
 
 
Vägbeskrivning

Från Ulricehamn via Köttkulla mot Mulseryd. Stor parkering och informationstavla mitt för Trehörningen (Mörkösjön). Endast leden rekommenderas, då fågellivet är störningskänsligt.
 
Arter vid Komosse med omnejd
 
Regelbundet ses
Kricka
Orre
Smålom
Trana
Ljungpipare
Enkelbeckasin
Storspov
Rödbena
Skogssnäppa
Grönbena
Fiskmås
Gök
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Tofsmes
  Sparsamt ses
Storlom
Lärkfalk
Tofsvipa
Brushane
Småspov
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Storskarv
Sädgås
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Kungsörn
Pilgrimsfalk
Skogsduva
Sparvuggla
Pärluggla
Svart rödstjärt
Varfågel