Knätte mader

www.birder.se

 
 
Lokalbeskrivning
Vidsträckt område mellan Knätte och Åfärd, Böne bestående mest av dikad betes- och åkermark, genomkorsat av Ätran. Ibland rinner ån över sina bräddar söder om Åfärd. Kan besökas från vår till senhöst. Under hösten kan man numera se rastande tranor och många hundra grå- och kanadagäss. Tornfalk häckar i holk på ängslador. Gott om rastande kulturbundna arter vår och höst.
 
I närheten
Forsärla och strömstare kan ses kring bron och kvarnen i Åfärd.
 
 
Vägbeskrivning
Området är lättast överblickbart från vägen söderut från Åfärd mot Knätte. Från en åkerväg norr om gården Hällunda, sydväst Åfärd, kan man överblicka området från västra sidan.
 
Arter vid Knätte mader med omnejd
 
Regelbundet ses
Grågås
Kanadagås
Gräsand
Ormvråk
Tornfalk
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Skrattmås
Sånglärka
Ängspiplärka
Buskskvätta
  Sparsamt ses
Sångsvan
Gråhäger
Blå kärrhök
Fjällvråk
Ljungpipare
Grönbena
Hornuggla
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Vitkindad gås
Röd glada
Kärrsnäppa
Svartsnäppa
Forsärla
Varfågel