www.birder.se

Klövervecklare
Cydia compositella
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Lundby, Trädet, Västergötland, juni 2013
Skadat huvud
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se