www.birder.se

Klockgentiana
Gentiana pneumonanthe
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Remmene skjutfält, Västergötland, juli 2008
...med alkonblåvingeägg

 
 
 

www.birder.se