www.birder.se

Kärrspira
Pedicularis palustris
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Önnarps naturreservat, Hössna, Västergötland, juni 2015

 
 
 

Humla, Västergötland, juli 2005

 
 
 

www.birder.se