Hössna mader

www.birder.se 

 
 
Lokalbeskrivning
Ett stort, ca 10 km långt område bestående av åkrar och betesmarker i Ätrans dalgång nedanför Hössna kyrka. Dikat, men ändå ganska sankt med ängslador (med holkhäckande tornfalk) och smärre trädholmar. Bästa besökstid är tidig vår - försommar. Även höst och vinter kan ge t. ex. kvarstannande ormvråk.
 
I närheten
Grustaget sydost Hössna kan vara värt ett besök. Här finns en stor backsvalekoloni samt mindre strandpipare. Längs bäcken som leder ner till Ätran vid Önnarp ses forsärla och vintertid strömstare. Botaniskt intressanta områden finns vid Hössna Prästgård samt Knätte kullar.
 
 
Vägbeskrivning
I Hössna samhälle kör mot Liared. God utblick över en del av området får man strax efter kyrkan och där vägen korsar Ätran. Området sträcker sig upp till Knätte. En mindre (åker)väg leder norrut vid tallkullen strax före bron.
 
Arter vid Hössna mader med omnejd
 
Regelbundet ses
Grågås
Kanadagås
Ormvråk
Tornfalk
Orre
Trana
Tofsvipa
Storspov
Skrattmås
Ringduva
Sånglärka
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Kråkfåglar
Hämpling
Bofink (flyttning)
Bergfink (flyttning)
  Sparsamt ses
Gråhäger
Fjällvråk
Blå kärrhök
Ljungpipare
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Grönbena
Hornuggla
Lappsparv
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Brun kärrhök
Lärkfalk
Turturduva
Berguv
Jorduggla
Forsärla
Varfågel
Råka
Steglits
Rosenfink
Snösparv