www.birder.se

Granbarksvecklare / Spruce bark tortrix moth
Syn. granbarkvecklare
Cydia pactolana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, maj 2018

 
 
 
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se