www.birder.se

Gråhakedopping / Red-necked Grebe
Podiceps grisegena
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland, april 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utloppet, Hornborgasjön, Västergötland, april 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utloppet, Hornborgasjön, Västergötland, juni 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utloppet, Hornborgasjön, Västergötland, april 2008
 
 
 
 
 
 

Utloppet, Hornborgasjön, Västergötland, juni 2006

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se