www.birder.se

Grågul månmätare / Early Thorn
Syn. allmän månmätare
Selenia dentaria
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, maj 2018
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juni 2015
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2013
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, maj 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, maj 2011
 
 
 
Fröjel, Gotland, juli 2010
 
 
 

Baktrågens naturreservat, Blidsberg, Västergötland, maj 2010

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se