www.birder.se

Grågås / Greylag Goose
Anser anser
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Marbäck, Västergötland, mars 2015
 
 
 
Marbäck, Västergötland, april 2014
 
 
 
Trädet, Västergötland, mars 2013
 
 
 
 
 
 
Södra Säm, Sämsjön, Västergötland, april 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getterön, Halland, april 2009
 
 
 
Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland, april 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland, juli 2008
 
 
 
Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland, juni 2008
 
 
 
Marbäck, Västergötland, februari 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utloppet, Hornborgasjön, Västergötland, mars 2007
 
 
 
Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland, juli 2006
 
 
Vadboden, Hornborgasjön, Västergötland, mars 2006

 

 

Kråkdammen, Kölingared, Västergötland, juli 2005

 

 

 

 

 

 

www.birder.se