www.birder.se

Gråbomalmätare / Bordered Pug
Eupithecia succenturiata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juni 2016

 
 
 
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2013

 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2010

 
 
 

www.birder.se