www.birder.se

Grå lövträdsbredvecklare
Syndemis musculana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, maj 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2010

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se