www.birder.se

Fruktträdsommarvecklare / Large Fruit-tree Tortrix
Archips podana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2015
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2013
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2012
 
 
 
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2010

 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2009

 

 

 

 
 
 

www.birder.se