www.birder.se

Förstamajvecklare
Cydia jungiella
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, april 2014
 
 
 
 
 
 

Flatasjön, Dalum, Västergötland, maj 2012

 
 
 

Blidsberg, Västergötland, maj 2010

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se