Flatasjön

www.birder.se

 
 
Lokalbeskrivning
En liten istidsformad sjö utan avlopp intill Ätran. I sydväst en mindre "vegetationsö" men för övrigt är sjön djup. Badsjö. En grund och sommartid nästan helt igenvuxen göl, "flogen", ansluter genom en mindre kanal på sjöns östra sida. Bästa besökstid vår - försommar.
Mest uppmärksammad som häckningsplats för några par av svarthakedopping (häckar sedan 1980, både i sjön och gölen). En mängd flyttande arter kan ses här mitt i Ätradalens flyttstråk.
 
I närheten
Ätran erbjuder vackra och fågelrika marker både norr om Flatasjön och söderut ända till Plate (häckande forsärla och ibland strömstare). Chans på kungsfiskare.
 
 
Vägbeskrivning
Strax söder om Dalums samhälle går en avtagsväg från v46 skyltad "Nöre". Ca 100 m efter passagen av Ätran går en mindre väg t.v. till badplatsen. Det går också att nå sjön (fr.a. den intilliggande gölen) från grusvägen som löper öster om Ätran (Dalum - Timmele).
 
Arter vid Flatasjön med omnejd
 
Regelbundet ses
Kanadagås
Gräsand
Knipa
Svarthakedopping
Drillsnäppa
  Sparsamt ses
Grågås
Kricka
Storskrake
Gråhäger
Rosenfink
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Salskrake
Vaktel
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Lärkfalk
Vattenrall
Rödbena
Berguv
Kungsfiskare
Göktyta
Forsärla
Sävsångare
Kärrsångare
Varfågel
Råka
Steglits