www.birder.se

Enkelbeckasin / Common Snipe
Gallinago gallinago
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Vinsarp, Dalum, Västergötland, maj 2011
 
 
 
Vinsarp, Dalum, Västergötland, april 2011
 
 
 
Hornborgasjön, Västergötland, augusti 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinsarpssjön, Västergötland, juli 2005

 

 

 

 

 

 

www.birder.se