Böne mader

www.birder.se

 
Bönemaden mot norr
 
Lokalbeskrivning
Ett sankt och ofta delvis översvämmat område från Åfärd, Böne upp till Vinsarpsbron (i förlängningen upp till Vinsarpssjön - se denna lokal). Bästa besökstid är vår till försommar och fr. a. då området svämmar över kring Ätran.
 
I närheten
Strömstare och forsärla kan ses längs ån genom Åfärd.
 
 
Vägbeskrivning

Delar av området överblickbara från vägen vid Åfärd, strax söder och norr om Böne samt från vägen Dalum - Kölingared. Vid mycket vatten kan det vara besvärligt att gå i området.
 
Arter vid Böne mader med omnejd
 
Regelbundet ses
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Ormvråk
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Skrattmås
Ängspiplärka
Buskskvätta
Rödvingetrast
Sävsångare
Rörsångare
Sävsparv
  Sparsamt ses
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Tornfalk
Trana
Kattuggla
Hornuggla
Gulärla
Forsärla
Gräshoppsångare
Varfågel
Rosenfink
Snösparv
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Årta
Röd glada
Kungsörn
Stenfalk
Småspov
Flodsångare
Kärrsångare
Gransångare
Steglits