www.birder.se

Blåbärslövmätare / Smoky Wave
Scopula ternata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juni 2018
 
 
 
Lundby, Trädet, Västergötland, juli 2017
 
 
 
 
 
 
Lundby, Trädet, Västergötland, juni 2013
 
 
 

Remmene skjutfält, Västergötland, juni 2009

 

 

 

Komosse, Västergötland, juni 2009

 
 
 

www.birder.se