www.birder.se

Ängsmalmätare / Shaded Pug
Eupithecia subumbrata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Skövde skjutfält, Jordbron, Västergötland, juni 2014
 
 
 

www.birder.se