www.birder.se

Amerikansk kricka / Green-winged Teal
Anas carolinensis
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland, april 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vadboden, Hornborgasjön, Västergötland, april 2007
...bättre än ingen bild alls

 
 
 

www.birder.se