www.birder.se

Allmän mållsäckmal
Coleophora sternipennella
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juni 2013
 
 
 
 
 
 

www.birder.se