www.birder.se

Allmän kvällsbredvecklare
Eulia ministrana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juni 2012
 
 
 
Viesjön, Dalum, Västergötland, juni 2009
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2009

 
 
 

www.birder.se