Utrustning   Hemlokaler   Tomtlista   Länkar  
 
  Fåglar Dagfjärilar Nattfjärilar micro
Malar
Nattfjärilar micro
Vecklare
Nattfjärilar micro
Mott
Nattfjärilar macro
Mätare
 
           
Nattfjärilar macro
Nattflyn
Nattfjärilar macro
Övriga
Trollsländor Övriga insekter Några växter Annat
           
           
  På denna sida visar jag mina naturbilder, mest fågel- och fjärilsbilder.

Många äldre bilder är tagna med digital kompaktkamera genom tubkikare, s.k. digiscoping. Numera har jag nästan helt gått över till systemkamera.

Mitt intresse för fjärilar, särskilt nattfjärilar, har på senare tid ökat markant så under sommarhalvåret blir det mycket uppdateringar i de gallerierna.

 
Ingemar Larsson
 

 
Kontakt

www.birder.se

©Ingemar Larsson
 
Uppdateringar
Fåglar

161121:
  Bergand
  Fjällvråk
  Snösparv

161030:
  Hökuggla

161006:
  Smalnäbbad nötkråka

160809:
  Grå flugsnappare
  Skrattmås
  Steglits

160731:
  Svarthakad buskskvätta

160715:
  Skedstork
  Skärpiplärka

160610:
  Ladusvala

160609:
  Sädesärla

160607:
  Storspov
  Sävsångare

160603:
  Drillsnäppa
  Gulärla sydlig

160514:
  Gulärla nordlig

160503:
  Mindre strandpipare
  Ängspiplärka

160424:
  Bofink
  Fiskmås
  Knipa
  Stare

160415:
  Stjärtmes
  Talgoxe

160228:
  Entita
 
 

Fjärilar, Däggdjur mm

161005:
  Praktnejlikfly

160920:
  Bergdunörtsbrokmal

160909:
  Ärtfly larv
  Dyster alrullvecklare
  Fläckig asprullvecklare
  Grönbrunt ekfly

160906:
  Åkervindefjädermott

160825:
  Gulfläckad
  glanstrollslända


160821:
  Vinkeljordfly

160818:
  Höstmosaikslända

160814:
  Aspknoppvecklare

160809:
  Lärkbredvecklare

160807:
  Porsjordfly

160728:
  Fjällmosaikslända

160726:
  Granskottvecklare
  Sandmott
  Slåttergubbemal

160721:
  Kärrantennmal

160709:
  Ekvecklare

160708:
  Sälgskimmerfjäril

160703:
  Granfrömott
  Större tallbarsmal

160626:
  Sädesängsfly

160624:
  Punktsvampmal

160611:
  Mindre igelkottspinnare

160609:
  Stenflodtrollslända

160607:
  Huggorm

160607:
  Sandflodtrollslända

160605:
  Makaonfjäril

160603:
  Lindsvärmare

160524:
  Vit hakvinge

160220:
  Förkortad malmätare

160511:
  Räv
  Björkkronmal
  Flickstävmal
  Gullviveblomvecklare

160505:
  Hagpurpurmal

160419:
  Vitblinkgranvecklare

160322:
  Skogssork
 

 



 
Några nya bilder


Bergand
 


Snösparv
 


Hökuggla
 


Smalnäbbad nötkråka
 


Grå flugsnappare
 

Skrattmås
 


Steglits
 


Svarthakad buskskvätta
 


Fjällmosaikslända
 


Skedstork
 


Sälgskimmerfjäril
 


Ladusvala
 


Sädesärla
 


Sävsångare
 


Storspov
 


Huggorm
 


Makaonfjäril
 


Drillsnäppa
 


Gulärla
 


Lindsvärmare
 


Vit hakvinge
 


Gulärla nordlig
 


Räv
 


Mindre strandpipare
 


Ängspiplärka
 


Bofink
 


Stare
 


Stjärtmes
 


Talgoxe
 


Skogssork
 


Entita